PSİKOLOG KİMDİR, NE YAPAR?

Psikolog yargılamadan, eleştirmeden, hemen bir sonuca atlamadan karşısındaki kişiyi dinler ve anlamaya çalışır. Aktif bir dinleyicidir.

Kişinin yaşamakta olduğu problemi dinlerken sorduğu sorularla, neden-sonuç ilişkilerini keşfetmeye çalışır.

İnsanlar psikologa karmaşık, olumsuz ve bastırılmış duygularıyla gelirler; çıkarken ise duygularını tanımış, fikirleri ve düşünceleri netleşmiş olarak ayrılmaları hedeftir.

Uyumlu ve önyargısız bir danışan, psikolog görüşmelerinden çok büyük fayda sağlayarak –kendini tanıyarak, kabul ederek ve değişim için ilk adımı atarak- ayrılır.

Hayatta ilerde karşısına çıkabilecek zorluklarla baş edebilecek bakış açısına ve içsel güce kavuşmuş olur. Bu yönüyle psikoterapi, bir tek soruna odaklı değil, kişinin bütün düşünce yapısına ve değer yargılarına ayna tutan, onu kendi iç dünyasında keşfe çıkaran ve yavaş yavaş iç dünyasının hakimi haline getiren bir süreçtir.

Uzman Psikolog
Başak DALDA