FOBİLER

Fobi, normalde korkulmayacak bir nesne ya da durumla karşı karşıya kalındığında hissedilen korkudur.

Sosyal Fobi

Sosyal ortamlarda ve durumlarda;

Sosyal fobinin en sık gözlemlendiği sosyal ortam ve durumlara örnekler:

Türkiye’de kadınların %2.3’ü, erkeklerin %1.1’i nde sosyal fobiye rastlanmaktadır.

Özgül Fobiler

En sık karşılaşılan özgül fobi türleri:

Türkiye’de yetişkinlerin %2.7’sinde özgül fobi türlerinden en az biri görülmektedir.

Fobilerin tedavisi psikolog yardımıyla mümkündür. Yukarıdaki belirtileri gösteriyor ve kurtulmak istiyorsanız, bir uzman psikologa başvurmanızda fayda var. İzmir Bostanlı'daki merkezimde fobiler konusunda danışanlarıma destek veriyorum.


Uzman Psikolog
Başak DALDA